Home | Antalya Beach | Aviation | Flag & Map Hall | Mobile Networks | The Regions | Gelecegi büyük birlik: TDB | Avrupa'da Osmanli izleri | Türk Kahvesi | Güzel dünyamiz

Welcome to the Turkish World!

Güzel dünyamiz

Güzel dünyamıza sahip çıkalım.

Antalya Strandurlaub in Lara / Kundu / Aksu

1991'lerden beri Türk Gagauzlar Moskova yanlısı ve dahil oldukları Moldavya'ya düşmanca tavır koymuşlar. Biz ise her gidişimizde, kardeşlikden bahsederiz ama yanlış tutumlarını eleştirmeyiz. Kırım felaketinden sonra bile, söylecek laf dilimize varmıyor. Ne biçim aciz siyaset bu? Abhazya için aynısı geçerli.

107 maddesi değişen anayasa eski sayılamaz. Yepyeni bir anayasa yazılacaksa, bu 107 madde niye değiştirildi ki? Önce zararlı kanunlar değişmedikçe, anayasa yeni eski önemli değil. Yeni bir anayasa vatandaşların haklarını tarif etmeli ve korumalı. Sayısı azaltılmış belediye başkanları, atanmış bölge valileri ve millet vekiliği dondurululan bakanlar daha uygun bir siyasi sistem teşkil eder. Maalesef 2010 referendumundan sonra demokrasi pek az gelişdi.

Afyon Valisinin (zamanın) kaymakla sucuk marifetine tek ağız 'alaturka davranış oldu' diyorlar. Yani kötü yapınca alaturka, iyi yapınca alafranga. Bu hakaret değil mi? Yanlışa yamuk, doğruya türke layik diyebilsek?
Gazetelerde valilerin ne ile meşgul olduğu okundukça tek çare, idari reform sonrası bu makamın lağv edilmesi.

Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Türkiye sahilleri de yürüyüş, koşu, inliner, skate gibi spor için uygun olmalı. Güneş ve spor sağlık demek. Oysa sahiller çöplüğe benzer.

Israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. A'râf Suresi 31. Ayet

Anadolu Türkmen Beylikleri birbirine düşman idi ve üçüncü kuvvetlerle bir oluyorlardı. Osmanlı bürokrasisindeki Türk soylu paşalar ortak hareket etmiyorladı, kendi çıkarlarını gözetiyorladı ve birbirlerine ihanet ediyorlardı. Olan devlete, insana oluyordu. Osmanlı'nın en muhteşem dönemi bu Türk soyluların değil, devşirmelerin paşalığı dönemidir. Osmanlı'nın yok oluşu da Ittihadi Terraki Cemiyetinin idareye el koyup, Sultanı devredışı bıraktığı döneme düşüyor. Tarih acı.
Devleti on sene idare edebilirlerse bir asır idare ettik diye sevinsinler. Sultan II. Abdülhamit Han

Anayasa mahkemelerin görevi vatandaş haklarını korumak ve meclislerin yasama görevini kontrol etmek. Bu büyük bir sorumluluk, yerine getirmemek haksızlık. Mesela memura hakaret vatandaşa hakarete göre dört misli cezalandırlıyor. Anayasa mahkemesi bunda sakınca görmüyor.

'Anti-Semitizm sapıklıktır.' Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran 2005

Antik sağlık yurdu Allianoi'a uzmanlar dahil edilmeden zarar veriliyor. Tarihe daha fazla sahip çıkılmalı.
Artvin'de Osmanlı'dan kalma 18. yüzyıl köprüsüne HES için zarar veriliyor. Tadili imkansız. Ne yazık. 
Gelibolu Hamidiye tabyası yenilenmesinde tarihi eserden hiç ne kalmadı. Yazık. Güvenliğin sağlanması icin 1892'de Sultan II. Abdülhamit Han yaptırmıstı.
Mudanya'da antik bir kentin üzerine yapi izni verilmesi, inanilmaz bir zihniyet. Bu toprak vatan mı gasp mı?

Anneler gününde müebbet hapis cezasina çarpılan annelere getirilen çiçeklerin annelere ulaşmayıp çöpe atılması ayıp günah değil mi? Radikal, 13 Mayis 2012

"Son derece kıymetli ve Osmanlının 600 yılına ışık tutan Osmanlı Arşivleri Bulgaristan’a kilosu 1.5 kuruştan vagonlar dolusu satılmıştır. Ve böylesi muhteşem bir tarihin büyük kısmı heba edilmiştir." M. Necati Özfatura, Türkiye Gazetesi, 25.12.2014

Azerbeycan'dan sesleniyor Başbakan: Suriye'de yapılacak olan seçimlerin inandırıcılığı yoktur. İnandırıcılığı olmayan bir zeminde yapılacak seçimin neticesi de malumdur. Şu an Suriye'de adeta bir iç savaş var. Böyle bir ortamda yapılacak seçimin neticesi daha şimdiden bellidir, ki bundan önce de biliyorsunuz bir sandık getirdiler ortaya. Ve bu sandıkta da zaten Suriye halkı sandığa, kahir ekseriyetle gitmedi. Çünkü sağlıklı bir yapı sözkonusu değildi.

Bana kalırsa bir tarihçi ve vatandaş olarak korktuğumuz yüz yıllık o tapu belgeleri değil, korktuğumuz şey bizim yüz yıllık günahlarımız ve onlarla yüzleşebilecek cesarete sahip olamayışımız. Ömer Tansel, taraf, 6 Eylül 2013

Başbakanın aynı zamanda grup başkanı olduğu bir sistemde, meclisin müzakere kabiliyeti de kültürü de yoktur. Durmadan kavga etmeleri bundandır. Radikal, 01.01.2013 Güven Sak

Başlık ile içeriğin bir birine uymadığı haberciliği basınımız ne zaman aşacak?

Belediyeler niye spor takımı finanse eder? Daha önemli görevleri yok mu? Fakir fukaranın derdi çözülmüş sıra bunlarda mı? Bırakın sporla halk ve özel sektör ilgilensin, devlet değil.

Belediyelere merkezin mali yardımı partiye göre değişmesi, devlet ciddiyetden uzak bir düzen üzerine kurulduğunun göstergesi.

Bir ülkede bir Ilçe Milli Eğitim Müdürü bir anaokolunu beğenip, Müdürlük yapabilirse, bil ki orada Milli Eğitim yok.

"Bizler, Türkiye olarak, tarihimizde yaşanmış acı hadiseleri açık yüreklilikle gündeme taşıyor, bunun özeleştirisini yapıyor, varsa hatalarımızı yine açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Bizzat şahsım, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak, 6-7 Eylül 1955'de azınlıklara yönelik düşmanca girişimleri kesinlikle onaylamadığımı, bunun Türkiye'ye çok ağır zararlar verdiğini ifade etmiş bir liderim." 7 Eylül 2012 Istanbul

"Pasif de olsa bu olaya katılma, ailemizin şerefine dikkat et." 1915'de Süleyman Nazif kardeşi Kütahya valisi Ali Faik Ozansoy'a
"Bu katliamların lekesini de milletimin üstünden hiçbir şey temizleyemez." Halide Edip Adıvar Mayıs 1916
"Ermenilerin öç alma hissi, bir hayli satır yedikleri için bir dereceye kadar anlaşılıyordu." 16.10.1916 bir yedeksubayın anıları
"Sürgün Ermenilerine karşı eski Osmanlı devlet adamına yakışır bir vaziyet almıştı." Halide Edip Adıvar Cemal Paşa hakkında.
"Binlerce halkı derelerde boğdurarak, geçitlerde öldürerek, milleti umutsuz, vatanı kan ve ateş içinde bırakıp kaçtılar. Halkın en pespaye grubunu kendilerine destekçi edindiler, çeteler teşkil ettiler. Siz madem mücrim değilsiniz, kadın kıyafetine girerek hainler gibi, caniler gibi niçin kaçıyorsunuz?" Atî gazetesi, 5 Kasım 1918
‘Dört beş yıl önce bu ülkede tarihte eşi olmayan, tüm dünyanın tüylerini ürperten bir suç işlendi. Suçun muazzam büyüklüğüne bakıldığında, faillerin beş on kişi değil, yüzler ya da binler olduğu anlaşılmaktadır… Bu trajedinin İttihatçı Merkez Komite’nin kararları ve emirleriyle planlandığı şimdiden kanıtlanmıştır.’” Osmanli Dahili Isler Nezareti 1919
"Ermenilerin katledilip sürülmeleri hükümeti ele geçiren küçük bir komitenin eseri. Kendim bunu takbih ediyorum." Mustafa Kemal Paşa, Eylül 1919 Sivas
"Utanç verici işler, alçaklık." Mustafa Kemal Paşa, 24 Nisan 1920 BMM'deki ilk konuşmasında (daha sonra sansürlendi)
"... Bu sebeplerden dolayi Ermeniler yolda tecavüzata maruz kaldılar. Bilahare pek mübalağlı bir surette işaa edilen bazı elim vekayi zuhura geldi. Tevhid-i Efkar gazetesi, 14.05.1922
Affetmedi bu Ermeni vatandaş Kürt dağlarında babasının kesilmesini Fakat seviyor seni çünkü sen de Affetmedin Bu karayı sürenleri Türk halkının alnına. Nazım Hikmet 1950
Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır. ... Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdogğan 23 Nisan 2014
“Birinci Dünya Savaşı koşullarında bu acıları yaşayan, farklı etnik ve dini kökene mensup milletlerin torunları olarak yaşananları anlıyor, hayatını kaybeden masum Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmak Türkiye için tarihi ve insani bir görevdir. Kadim Anadolu medeniyeti tarihimize sahip çıkmayı, sevincimizi ve acımızı birlikte anmayı, yaralarımızı birlikte sarmayı ve geleceğe birlikte bakmayı öğretmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 1915 yılında, tehcir sırasında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla anıyor, çocuklarının ve torunlarının acılarını paylaşıyoruz.” Başbakan Ahmet Davutoğlu 23 Nisan 2015
Ermenilerin göç ettirilmesinden önce bir tahıl ambarı olan bu bölge (Orta Anadolu) şimdi açlıkla pençeleşiyordu. bir yedeksubayın anıları
Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır! Çalan iade eder.
Osmanlı arşivlerine göre Anadolu'da 2200 Ermeni kilise/manastır var idi.
Diaspora derken o diaspora Anadolu diasporası.

‘Bir de senden dileğim, oğlum, o kasabaya gidersen, o Ermenilerden kalma evleri, tarlaları kabul etme. Sahibi kaçmış yuvada, öteki kuş barınamaz. Yuva bozanın yuvası olmaz. Zulüm tarlasında zulüm biter.” (Yaşar Kemal, Yağmurcuk Kuşu, s.95.)

Bunlar nasıl olsa bir gün ölecek değiller miydi! - Sarıkamış faciasıyla 600.000 zayiatın sorumlusu Enver Paşa'nın dediği - Ayrıca on binlerce Osmanlı askeri uzak dıyarlara esir düştü ve çoğu dönmedi. Kafkas Cephesinden 60 bin esir, çoğu Nargin'e, 9 bini Sibirya'ya
'Buradan kaçması biraz geç kalsaydı canına okuyacaktık' 1915 başında perişan Kafkas ordusundan geri kalanlar (bir yedeksubayın anıları)

'Bir yalan, hangi amaç için söylenmiş olursa olsun, her zaman, en kötü gerçekten daha kötüdür.' Che Guevara

"CHP, tarih boyunca cuntalarla işbirliği yapmıştır." Ibrahim Uslu, ANAR, Radikal, 2.1.2014

Çelenk bırakmak nasıl izne tabi olabilir? Niye karışılır ki? Çıkan sorunlara bakın.

Derneklerle sivil toplum yaşıyor. Devletin derneklerin işlerini zorlaştırmaya hakkı yok.

Devletin gölgesinden sadece bayramların değil, asıl o bayramları yaratan tarih kitaplarının kurtarılması gerekiyor. Taraf, 21.05.2012, Demiray Oral

Devletin gücünün hem sınırları hem de rotası; bireyin onur, özgürlük ve bağımsızlığına tabi olmak zorundadır. Konrad Adenauer, eski Köln Belediye Başkanı ve Almanya Başbakanı

Engellilerin karşılaştırdıkları engeller yüz karamız.

"Kadi'yi satın aldıgın gün Adalet ölür. Adaleti öldürdügün gün Devlet de ölür." Fatih Sultan Mehmet

Gazetenin okunduğu ve satın alındığı ülkede sadece basın hürriyeti bulunur. Hür basınsız cemiyetde kimse seni dinlemez.

“Geçmişte yapılan bazı yanlışlıklar yüzünden ülkemizi terk etmiş Hıristiyan ve Yahudiler var. Hepsine ‘Ülkenize geri dönebilirsiniz’ diyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde başınız sıkışırsa ilk başvuracağınız yer Türk büyükelçiliği olsun. Geçmişte azınlıklara karşı yapılan bazı yanlışlıklar artık söz konusu değil. Türkiye, tüm kimlikleri, tarihsel mirasını koruyan bir demokrasi haline gelmiştir.” Kültür Bakanı Ömer Çelik, 16.3.2013

Hayvan haklarına saygı etmeyen toplumda insan haklarının durumu nasıl olabilir?

"Her mevsimde sayıları hızla artan ticâri amaçlı Çanakkale kitaplığına ise pek bel bağlamamayı öneririm."
"Toplam savaş zâyiâtı ise, hep şehit sayısı olarak telâffuz edilmesi artık bıkkınlık vermiş olan 250 bindir."
Cemil Koçak, Tarihin Buğulu Aynası, 2013

Herkes usta şöför havasında. Ama Aliş Veriş Merkezlerinde çizgili park yerine arabayı bir türlü sığdıramiyorsunuz!

(Her şeyden önce) Atatürk değişik dönemlerde farklı görüşler ileri sürmüştür. Tarihci Profesör Şükrü Hanioğlu

Heybeliada Ruhban Okulu'nun eğitime kapalı olması, Mor Gabriel kilisesine çıkarılan sorunlar toprağında Devlet-i Aliye ile zamanın tek dünya imparatorluğunu yaşatmış Anadolu'ya hiç yakışmıyor. Kendimize kötülüğü kendi elimizle yapıyoruz ve farkında bile değiliz. Dışlama, dahil et.

'Yunanlılar kendiliklerinden çekilip gitmişlerdir!' Ismet Inönü Hatiralar'da 1. Inönü hakkinda

Istiklal Mahkemesi "muhakeme iade edilebilseydi, beraatinin muhakkak olacağı kanaatine varılmış olduğu görülmüştür." CHP Genel Baskan Vekili ve Başvekil Refik Saydam Istiklal Mahkemesi ve Rauf Orbay hakkında, 22.10.1939

İttihadi ve Terraki Cemiyeti isyan çıkarmış, kendi başına savaşa katılmış, toprak kayıbına yol açmış, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu, hürriyeti kısıtlamış, araplara kötülük yaparak isyan ettirmiş, Sultan'ı tasviye ederek idareye el koymuş, hayal ve maceraperest işlere girmiş, veliaht öldürmüş, cihan imparatorluğunu yıkmış. Savaş kaybedilince liderler ülkeden kaçıyor ve halkı tek başına bırakıyor ama zihniyeti bugün hala yasalarda yaşıyor.
Ittihadi ve Terraki döneminde ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde azınlıklara çok haksızlık yapıldı.
Kasım 1942'de getirilen haksız Varlık vergisi sonucu 1229 gayrımüslüm zorla çalıştırılmak üzere Erzurum Aşkale toplama kampına yollandı.

Ittihadi Terraki partisi sahte seçimlerle meclisi tekeline soktu ve yasadışı yollarla bağımsızlığın garantörü halife 2. Abdülhamit Han'i azletti. Düşmanlar memnun oldu ve Osmanlı Devletini yıkmak artık çok kolay olacak idi. Meclis'de sadece rum asıllı Yorgiyadis Efendi buna itiraz etti.

"İttihat ve Terakki derin devlet değildir. İttihat ve Terakki’nin kurduğu Teşkilat -ı Mahsusa derin devlettir. İttihat Ve Terakki anlayışı bugün devam etmektedir. CHP devamı diye tanımlanır. Ama bu topraklarda bütün zihniyette devam eder. Bana göre bugünkü hükümette ittihat ve terakki hakimdir." Ahmet Ümit, 2015

Türk kadının eşitliğini sağlamadan, Türkiye'nin ilerlemesi mümkün degil. Engel olmak hainliktir.

"Doğru görmek, doğru yapabilmek için, daha önceleri yapılanları doğru bilmek şarttır." Kazım Karabekir Paşa

"Eğer bu memleketi bir Karabekir ile bir Mustafa Kemal kurtardıysa çok yazık ... Oturup ağlamak lazım!" Mustafa Kemal Atatürk 1933

"Ülkemizde kişisel yönetim geleneği günümüzde de çok güçlü. 1921 yazından 1922 yazına kadar olan dönemde Mustafa Kemal Paşa'nin verdiği emirler kanun niteliği taşımış ve bu gelenek zirveye ulaşmıştı." Ahmet Demirel, taraf, 30.06.2013

Kitap okumasını, yazmasını bilmeyen milletin geleceği olamaz. Okumayan yazmayan nasıl okuryazar?

Ama komutanlık cesaret ve körü körüne itaatten başka birçok meziyet daha ister. Tarih boyunca birçok komutan kimi zaman emirleri açıkça ciğneyerek, kimi zaman esnek yorumlayarak veya esnek uygulayarak büyük zaferler kazanmışlar veya felaketleri önlemişlerdir. Mehmet Tanju Akad, Bir Savaş nasıl kaybedilir?

"Başından itibaren özel teşebbüsü esas tutmuş ve ölünceye kadar bu prensibi tatbik etmiştir. Atatürk devletçi değildi; liberal ekonomiden yanaydı." İsmet İnönü

Oturduğun masanda kül tablosu yoksa, etrafindakilerin razi olduğundan emin değilsen, sigaranı yakma. Bir nesnenin sana hakim olmasına izin verme.

Meclis'teki partilerin hiçbiri demokratik parti olmadıklarından, 12 Eylül'leri önleme güçleri yoktur. Tarhan Erdem, Radikal, 13 Eylül 2012

Etrafında çok insan olmasın, etrafındakiler insan olsun yeter. Hz. Mevlana

"Milli mücadele ile ilgili insanlari ve olaylari gercek yüzüyle taniyip bilmeden hicbir sey yapamayiz. Genel olarak sunu söyleyebiliriz, Milli Mücadeleyi anlatan eserler yetersizdir" Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Cem Yayinevi, 1976, Önsöz

Millet vekili adayını ancak parti tabanı ya da seçmen seçmeli. Milletin vekili parti başkanının vekili değil ya.

"Unsur-u hakim olan Türklerle tevhid-i mukadderat etmis sadik bazi unsurlarimiz vardir ki bilhassa Museviler, bu millete ve bu vatana sadakatlarini ispat ettiklerinden, simdiye kadar müreffehen imrar-i hayat etmisler ve bundan böyle refah ve saadet icinde yasayacaklardir." Mustafa Kemel Atatürk, 2. Subat 1923, Izmir

"... Nutuk'u dönemi objektif olarak anlatan ve mutlak doğruları aktaran bir metin olmaktan ziyade zaten sosyal bilimlerde böyle bir metin olamaz dönemin ... yaptığı bir tarih calışması olarak görmek gerekir. Bu nedenle de Nutuk aynı dönemle ilgili başka tarih metinleriyle ve tabii ki basta Meclis tutanakları olmak üzere birinci kaynaklarla birlikte okunup değerlendirilmelidir." Ahmet Demirel, taraf, 12.01.2014
"Meclis ve devlet reisliği sıfatı gündelik tartışmalara engel olduğu için meşhur Nutuk'unu yazmıştır. Benim samimi düşüncem, hiç yazmaması idi. Bütün o vesikalar, tutanaklar dosyalarda kalacağı için tarihciyi hükümlerde daha serbest bırakmalı idi." Falih Rıfkı Atay, Dünya 22.06.1951, Çankaya 1961

Osmanlığı Hanedanlığın ülkeden sürülmüş olması büyük bir talihsizlik. Hakları iade edilmeli. Hanedan reisi Padişah ünvanını kullanabilmeli. Geliri olan bir vakıf kurulmalı ve hanedanlık Türkiye sınırları dışındaki Osmanlı eserlerine sahip çıkmalı. Padişaha halka açık bir köşk tahsis edilmeli. Her isteyen Osmanlı kelimesini ticari amacı için kullanamamalı.

Parti içi demokrasi yasa gereği değil de, lider tercihi kaldığı sürece, gerçek demokrasiden bahsetmek imkansız.

Sahil otellerine tatil ya da seminer için gelen görgüsüz türk misafir yabancı turisti Türkiye'den soğutuyor ve kültürsüz Türk imajı yaratıyor. Gözünüz görmüyor mu? 

Sahte seçim gözlemcisi olmayın. Helal para kazanın, haram rüşvet almayın. Komşu ve dost halklar hepimize küser. Değmez kalın omuzlulara. Biraz utanın.

Sanki bir başkasını cezalandirmak için ya da toprak düşmanlığı gibi her yere pet şişeler ve sigara kutuları atılır. Tek çare depozito. Bak bakalım nasıl hemen her yer temizleniyor. Çöpünüzü her yere atmayı, hele denize, bir hak sanmayın, suçtur.

Seçilmiş bir belediye başkanı istediği ziyaretçiyi karşılar. Devlet tarafından bir başka siyasiyi karşılamaya zorlanamaz. Demokraside baskıya yer yok.

Siyasi kültürümüzün bir parçası olan basın üzerinden liderler arası ve başka sahişlara ağır laflarla göya tartışmak sağlıklı bir tartışma zeminine engel.

Böylece, şahsi menfaatler uğruna vakıf emlakının gelirleri sömürülmüştür. Sarki Rumeli ve Buradaki Türkler, 1986

Yüzde 10 seçim barajı haksızlık ve zararlı. Hele mahalli seçimlerde gereksiz. Demokratik rekabete engel. Türkiye'ye gerekli değil, tam tersi zararlı.
Seçim Çevresi Barajı Anayasa Mahkemesi kararıyla 1968 ve 1995'de iptal edilmiştir.

Ses kirliliği çevrenize verdiğiniz büyük bir rahatsızlık.

Sigara içerken çocuklarını düşünmez ise, başkalarını hiç düşünmez. Çok fazla, her yerde sigara içiliyor. Yasakları genişletmeli ve tütün vergisini daha da artırmak lazım.

Parita skandalı (1939), Struma (1942), Boraltan köprüsü (1944) ve Kars-Arpaçay (1945) facialarını keşke önleyebilseydik. Hükümetin basit hesaplar için Azerbeycanlı gazetecileri Türkiye'den sınırdışı etmesi felakettir ve prensipsiz siyaset örneğidir. Yazıklar olsun.

Sürücü kurslari bu ülkede ne öğretir? Sürücü öğrencileri ne öğrenir?

Trafik kurallarına uyulmaması ve genelde herkes başkasının hakkını kapmaya çalışması toplumsal bazı bozuklukların göstergesi maalesef. Bunun tamiri çok derin tedbir gerektirir.

Türk'e Türkiye'de yaşama yasağı. Evlilik dışı doğan anası yabancı Türk'lere ikamet hakkı tanınmıyor. Ve o Türk Türkiye'den atılıyor. Bu ülkede hak hukuk ahlak yok mu? Oysa yasa ve devlet koruması altında olmalı.

(Yine de) Türkçülük ve Osmanlıcılığın birbirlerinin uzlaşmaz karşıtı olup olmadıkları uzun süre tartışıldı. Bugünkü T.C. sınırları içersinde yaşayanlar hariç dünyada 946 irili ufaklı Türk topluluğu düşünülürse, Türkçülük kavramının başta tanım olmak üzere ne denli karmaşık sorunlarla karşı karşıya olduğu daha iyi anlaşılır. [Mehmet Tanju Akad, Osmanlıların Stratejik Sorunları]

Türkiye hergün yenisini yaşadığımız cinsel istismar yüz karamız. Kurbanlara yeni önlem alınmadığından ve ceza verilmediğinden yenileri ekleniyor. Erkeklerde hiç ahlak ve vicdan yok mu?

Türkiye'de eskiden beri güç ve yetki paylaşamama sorunu var. Yüksel Taşkın, taraf, 2 Eylül 2013

Türkiye'de yeni yeni yollar yapılır, hele çok geniş yollar. Ama bu genişlik bir çok sürücü tarafından bir başkasının üstünlüğünü kapmak için istismar edilir. Ve yine bir çok sürücü yerinde değil, yersiz yerlerde vasıtalarını park ettikleri için o geniş yollar yine yetmez. Yazık değil mi?

Türkiye'de silahlı bir terör örgütü hedefini etnik kökene göre seçerse oluyor 'suç örgütü'. Yazıklar olsun.

Üç kitap okumuş, Gelibolu Milli Parkı ziyaret etmiş herkes lütfen Gelibolu kitabı yazmasın. Illa yazacaksanız, kaynağını belirtmeden, Içindekiler bölümünü eklemeden, alıntıları sıralayıp açıklamadan, resimlerin altına ciddi yazı eklemeden ve yabancı kaynak incelemeden yazmayın. Abartılardan'dan da bir kaçınılsa keşke.
Gelibolu hakkında daha az konuşmalı, daha çok ziyaret edilmeli, daha az yorum yapmalı, daha çok okumalı. Çanakkale derken abartıya, hayala, hurafeye hiç gerek yok, "Tarihe Saygı" lazım.

Vatandaşa tekme atan bir Başbakan Özel Kalemi [Yusuf Yerkel] hiç bir devlet görevine layik değildir.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'a 30'lu yıllarda yapılan haksızlıktır. Üreten, düşünen, soran, söyleyenler engellenmiş, her tarafı yağcılar, fırsatcılar sarmış.

Fakat bir bütün olarak Yahudilerin Osmanlı hükümetine en sadık azınlık olduğu da ifade edilmelidir. [Mehmet Tanju Akad, Osmanlıların Stratejik Sorunları]

Yeri geldiğinde özür dilemeyi bilen, özür dileyerek arınan, yücelen ve saygınlık kazanan bir devlet istiyorum. Ishak Alaton

Güzel dünyamıza sahip çıkalım.

Bu sayfadaki bilgileri calin da, insaf, en azindan kaynak belirtin. Zat-i blogspot, söz sana.